İş Güvenliği ve Çevre Süreçleri Yönetimi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi -ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi entegrasyonu -Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının hazırlanması

İş Güvenliği ve Çevre Süreçleri Yönetimi