İnsan Kaynakları Yönetimi

-Personel yönetimi -Bordro yönetimi -Organizasyon şemaları yönetimi -İzin & Fazla mesailerin yönetimi -Firma İçi ve Dışı Eğitimlerin organizasyonu -Beyaz

İnsan Kaynakları Yönetimi