-Personel yönetimi

-Bordro yönetimi

-Organizasyon şemaları yönetimi

-İzin & Fazla mesailerin yönetimi

-Firma İçi ve Dışı Eğitimlerin organizasyonu

-Beyaz & Mavi yaka yıllık performans değerlendirmeleri

-IK raporlamaları

-Seçme ve Yerleştirme hizmetleri

-Yöneticilerin yetiştirilmesi ve kariyer planlama

-IK süreçleri iyileştirilmesi

-Yeniden yapılandırma ve organizasyon