Proses Sistemleri Yönetimi

-Proses Tasarımı -PFMEA & DFMEA yönetimi -Fizibilite kontörlü -Proje planınıa uygun yatırımların belirlenmesi -Proses tasarım girdi ve çıktıları belirlenmesi

Proses Sistemleri Yönetimi