-Proses Tasarımı

-PFMEA & DFMEA yönetimi

-Fizibilite kontörlü

-Proje planınıa uygun yatırımların belirlenmesi

-Proses tasarım girdi ve çıktıları belirlenmesi

-Müşteri Özel istekleri ve  Özel Karakteristikler

-Proses verimliliği ve yeterliliği yönetimi

-Tesis , bina , ekipmann Lay-Out planı oluşturulması

-Proses ekipman ve makina listeleri yönetimi

-Ön seri , seri eğitim planlamaları

-Proje Bültçesi yönetimi

-Kaizen Faaliyetleri

-Proses hattı iyileştirme çalışmaları

-Benchmarking çalışmaları yönetimi

-Yalın üretim faaliyetleri

-Problem takip , Test , Ölçümler ve raporlamalar,

-Makine, Tesis , Ekipman kapasite hesaplamaları

-Müşteri denetlemelerine hazırlıkları yönetimi

-DVP Planlamaları

-Proses standartları ve Lesson Learnt yönetimi

-Maliyet ve cycle time  iyileştirme çalışmaları

-Proses kontrol planları , iş talimatlar ve akışları

-KPI lar ile proses süreçleri yönetimi

-Tesis , kalıp , ekipman ve yatırımların planlaması

–    Tesis , kalıp , ekipman ve yatırımların kabulü

-Teknik şartnamelerin hazırlanması

-Ambalaj şartnameleri , Check list lerin yönetimi

-Alternatif makine ve Testi çalışmaları

-Polivalans listeleri ve Personel yönetimi

-Deneme ön seri üretim süreçleri yönetimi

-Proseslerin çevre yönetim gereklilikleri yönetimi

-Proseslerin iş sağlığı ve güvenlik yönetimi