Stratejik İşletme Yönetimi

-Vizyon , Misyon  ve  etik değerlerinin belirlenmesi -İç ve dış çevre Analizlerinin yapılması -Paydaşların beklentileri -Pazar ve Rakip Analizleri

Stratejik İşletme Yönetimi