-Vizyon , Misyon  ve  etik değerlerinin belirlenmesi

-İç ve dış çevre Analizlerinin yapılması

-Paydaşların beklentileri

-Pazar ve Rakip Analizleri

-SWOT Analizi ( Mevcut durum ve Gelecek için )

-Firma kısa  ve uzun dönem  stratejilerinin belirlenmesi

-Stratejik işbirlikleri ,süreçler , Teknolojiler ve Organizasyonların belirlenmesi

-KPI  lar ile yönetim

-Balance Scorecard metodu kullanımı

-Yıllık Gurup ,Bölüm , Takım ve  Bireysel hedeflerin belirlenmesi ve yönetilmesi

-Yıllık bütçe yönetimi

-Aylık  gözden geçirme toplantıları

-Çeyrek bazlı yönetim Gözden Geçirme Toplantıları

-Fabrika maliyet  iyileştirme Faaliyetlerinin yönetilmesi

-EFQM süreçlerinin yönetilmesi

-Kaynak Analizleri ( kapasite , Personel , Finans) detaylarını Analizi

-Öğrenen organizasyon  Faaliyetlerinin Yönetimi

-Firma için periyodik iletişim toplantıları

-Kurumsal firma süreçlerinin yönetilmesi

-Yurtdışı , Lisansör ve Joint Venture  işbirliklerinin yönetilmesi

-Yurtdışı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve yönetilmesi

Yeni fabrika yatırım kararı  ve yatırım yeri belirleme süreçleri