-Ar-Ge kadrosu oluşturma ve yönetme,

-Data ve değişikliklerin yönetimi ,

-Puantaj &  iş yükü ve maliyetlerin takibi

-Ar-Ge merkezi çalışmaları

-Müşteri toplantıları yönetimi

-Aksiyonların takip sistematiği ve yönetimi

-Tasarım standartları oluşturma

-Gizlilik sözleşmeleri yönetimi

-Ürün geliştirme testleri ve müşteri şartnameleri yönetimi

-DFMEA

-Tasarım fazı maliyet düşürme aktiviteleri yönetimi

-Benchmarking çalışmaları yönetimi