-Maliyet süreci yönetimi

-Firma içi Maliyet Analiz formatı oluşturulması

-Müşteri Maliyet Analiz formatları yönetimi

-Maliyet ve Firma Ticari bilgilerin paylaşımı

-Makine, Tesisi ve işletme maliyetleri hesaplama

-İşçilik maliyetleri yönetimi

-Ekipman ve yatırımların maliyetleri

-Maliyet hesaplama ve Doğru fiyatı belirleme

-€ / $ / TL kur değişimleri ve maliyet etkileri yönetimi

-Enflasyonun maliyet etkisi ve yönetimi

-Malzeme, kur, işçilik ve maliyet değişimlerinin yönetimi

-Proje süreci & SOP karlılık ve maliyet yönetimi

-Seri üretim karlılık ve maliyet  yönetimi

-Değişikliklerde maliyetleri yönetimi

-Yedek parça maliyet hesabı ve karlılık yönetimi

-Genel gider hesaplanma ve maliyetler yansıtılması

-Basic ve Orta seviye Excel ile maliyetleri yönetimi

-Amortisman yatırımların takibi

-Teklif adetleri  ve Reel durum yönetimi