-Satınalma ve Tedarik zinciri yönetimi

-Proje & Seri teklif süreçleri yönetimi

-Direkt ve Endirekt parçaların yönetimi

-Maliyet Analiz formatları

-Kalıp , ekipman , parça çerçeve sözleşmeleri

-Gizlilik sözleşmesi süreci

-Teklif süreçleri yönetimi

-Teklifleri toplanması ve Analizi

-Firma seçimi , nominasyonu , ödeme süreçleri

-Yıllık ve proje bazlı fiyat güncellemeleri

-Eskalasyon €/$/TL ve enflasyon değişimleri yönetimi

-Fiyat iyileştirme ve verimlilik çalışmaları yönetimi

-Alternatif malzeme ve Tedarikçi çalışmaları

-Yerlileştirme & Outsource çalışmaları

-Tedarikçilerin teknik ve Finansal değerlendirmeleri

-Yıllık Bütçe oluşturulması

-Numune & Ön seri & PPAP & Process onayları

-PSW onay süreçleri yönetimi

-Hammadde ihtiyaç belirleme ve Fiyat anlaşmaları

-Yatırım ve Tesis alım süreçlerinin yönetimi

-Sipariş , ödeme , teslimat , iade süreçleri yönetimi

-Sözleşmeleri gözden geçirilmesi ve yönetimi

-Teknik şartname ve resimleri yönetimi

-Proje & numune & Prototip Planlama süreçleri

-İthal ve Yerli tedarik süreçleri yönetimi

-Ramp up ve seriye geçiş süreçleri yönetimi

-Sapma süreçi yönetimi

-Merkezi satınalma yönetimi

-Onaylı ,Aday, Alternatif  tedarikçilerin yönetimi

-Kalıp & Aparat & Ekipman Envanter yönetimi

-Tedarikçilerin Yönetimi

-Yan sanayi kalite problemleri takibi

-Tedarikçi geliştirme süreçleri yönetimi

-Proje planına göre tedarikçilerin yönetimi

-Tedarikçi Proses denetimleri

-Tedarikçi Fiyat & Teslimat & Kalite & Performans değerlendirmeleri

-Tedarikçi günleri organizasyonu

-Tedarikçi risk analizleri

-Tedarikçi dokümanlarının yönetimi

-Kritik tedarikçileri belirlenmesi ve yönetimi