-Satış & Pazarlama tahminleri ve stratejileri belirleme

-Kısa ve Uzun vadeli satış stratejileri yönetimi

-Tekliflendirme süreci yönetimi

-Tekliflendirme maliyetlerinin yönetimi

-Teklifi fizibilite yönetimi

–    Sipariş alınması ve seriye kadar olan sürecin yönetimi

-Satış & sipariş sistemi yönetimi

-Satış sonrası hizmetlerin yönetimi

-Müşteri talepleri ve Hedef müşteri belirleme

-Müşteri ziyaretleri & Sektörel yeni Trendleri Yönetimi

-Pazar araştırması & Fuarlara katılım & Rakip Analizleri

-Müşteri ve Teklif performansı izleme

-Teknik & Ticari işbirlikleri ve Lisans anlaşmaları

-Müşteri şartnameleri ve Genel Anlaşmaların yönetimi

-Müşteri Sözleşmeler ve imza süreçleri yönetimi

-Müşteri bazlı firma sunumları ve Ciro dağılımları

-Müşteri fiyat pazarlıklarını yönetimi

-Karlılıkların yönetimi ve karlılık maksimizasyonu

-€ / $ / TL Eskalasyonları ve fiyat değişimleri yönetimi

-Müşteri fiyat artış & azalış talep süreçleri yönetimi

-Aylık /3-6-9 aylık /  Senelik fiyat güncellemeleri

-Seri ve yedek parça fiyat anlaşmaları yönetimi

-Yatırımların & faturaların müşteriden tahsilatı

-Ödemelerin ve faturaların yönetimi

-Ürün teknik & Ticari değişlerini müşteri ve firma boyutlarının yönetimi

-Müşteri sinerji & maliyet indirim aktiviteleri yönetimi

-Müşteri proje –seri – seri sonrası şikayetleri yönetimi

-EOP ( end of production ) fiyat ve ekipmanların yönetimi

-Garanti iadeleri süreci yönetimi